ekoCARBON B1

Nasze produkty spełniają najwyższe wymagania jakościowe i w przypadku  większości zastosowań mogą z powodzeniem zastąpić oryginalna sadzę techniczną przy znacznie niższej cenie i jednocześnie zachowując niezmienioną jakość wyrobu gotowego. Dzięki wykorzystaniu surowca z recyklingu i tym samym znacznemu ograniczeniu zużycia paliw kopalnych, w istotny sposób przyczyniamy się do ochrony środowiska.

Sadza ekoCARBON B1 jest najwyższej jakości produktem odpowiadającym podstawowym parametrom sadzy technicznej N600.


Podstawowe parametry ekoCARBON B1:

Dostępne opakowania:

* – możliwość pakowania tylko w cysterny lub pojemniki kupującego
** – dostępność od 01.04.2021 r.

Zastosowania:

Do pobrania:

MSDS – karta charakterystyki (PDF, 240 KB)


Podstawowe parametry ekoCARBON B3:

właściwości / properities jednostka / unit norma producenta dla produktu / manufacturer standard for the product metoda badania / test method
Zawartość węgla  C {84e73c6f97e159171c7e1233cbf448ec730e99bf9ae25cb65a4216d61e315c7f} > 80
Coal content
Zawartość popiołu {84e73c6f97e159171c7e1233cbf448ec730e99bf9ae25cb65a4216d61e315c7f} < 15 ASTM D1506
Ash content
Strata na wadze w 105°C {84e73c6f97e159171c7e1233cbf448ec730e99bf9ae25cb65a4216d61e315c7f} 0,9  +/-0,5 ASTM D1509
Heating loss at 105°C
Liczba jodowa g/kg 50  +/-5 ASTM D1510
Iodine adsorption no
pH wyciagu wodnego 6 – 10 ASTM D1512
pH value
Ekstrakt toluenowy {84e73c6f97e159171c7e1233cbf448ec730e99bf9ae25cb65a4216d61e315c7f} > 80 ASTM D1618
0
DBF absorbcja cm³/100g 100  +/-7 ASTM D2414
Oil absorption no
Pozostałość na sicie 0,020 {84e73c6f97e159171c7e1233cbf448ec730e99bf9ae25cb65a4216d61e315c7f} 0,100
Sieve residue 20mm
Pozostałość na sicie 0,045 {84e73c6f97e159171c7e1233cbf448ec730e99bf9ae25cb65a4216d61e315c7f} 0,015 ASTM D1514
Sieve residue 45mm
Pozostałość na sicie 0,500 {84e73c6f97e159171c7e1233cbf448ec730e99bf9ae25cb65a4216d61e315c7f} 0,001 ASTM D1514
Sieve residue 500mm
Cieżar nasypowy (20°C, proszek) kg/m³ 80 – 350 ASTM D1513
Loading density (powder)
Cieżar nasypowy (20°C, granulat) kg/m³ 350 – 650 ASTM D1513
Loading density (pellet)
Zawartość pyłów (Big-bag, granulat) {84e73c6f97e159171c7e1233cbf448ec730e99bf9ae25cb65a4216d61e315c7f} ASTM D1508
Content of ashes (big-bag, pellet)
Zawartość pyłów (worek20, granulat) {84e73c6f97e159171c7e1233cbf448ec730e99bf9ae25cb65a4216d61e315c7f} ASTM D1508
Content of ashes (bag20, pellet)
Twardość granul H ASTM D3313
Pellet hardness
g ASTM D5230

Dostępne opakowania:

worek BigBag 800 kg worek BigBag 600 kg worek 20kg LUZ * **
proszek     X X
granulat X X X X

*  – możliwość pakowania tylko w cysterny lub pojemniki kupującego

** – dostępność od 01.04.2021 r.

Zastosowania:

wypełniacz w przemyśle oponiarskim wypełniacz w przemyśle gumowym barwnik do betonów barwnik do plastiku barwnik do farb i lakierów
X X X    

Do pobrania:

MSDS – karta charakterystyki