Wsparcie techniczne

Współpracujemy z naszymi kontrahentami, zarówno dostawcami jak i klientami,
w szerokim zakresie wykorzystania technologii przetwarzania odpadów oraz organizacji procesów logistycznych i biznesowych. Wszystkim kontrahentom świadczymy pomoc dotyczącą w szczególności parametryzacji procesu pirolizy, badań przemysłowych, badań jakościowych produktu, organizacji produkcji i modelowania procesów logistyczno-biznesowych.
Naszym odbiorcom zapewniamy stałe wsparcie w zakresie wdrażania do produkcji
i dalszego wykorzystania naszych produktów ekoCARBON.

Kontakt w sprawie wszystkich aspektów wsparcia technicznego:

Pan Andrzej Bielicki, tel. +48 795375671,  email: andrzej.bielicki@bimalchem.pl.