ekoCARBON B3

Nasze produkty spełniają najwyższe wymagania jakościowe i w przypadku większości zastosowań mogą z powodzeniem zastąpić oryginalną sadzę techniczną przy znacznie niższej cenie, jednocześnie zachowując niezmienioną jakość wyrobu końcowego.
Dzięki wykorzystaniu surowca z recyklingu i tym samym znacznemu ograniczeniu zużycia paliw kopalnych w istotny sposób przyczyniamy się do ochrony środowiska.

Sadza popirolityczna ekoCARBON jest sadzą półaktywną typu rCB (recoverd Carbon Black).

Sadza ekoCARBON B3 jest produktem bardzo dobrej jakości odpowiadającym podstawowym parametrom sadzy technicznej typu 600.


Podstawowe parametry ekoCARBON B3:

Dostępne opakowania:

* – możliwość pakowania tylko w cysterny lub pojemniki kupującego
** – dostępność od 01.04.2021 r.

Zastosowania:

Do pobrania:

MSDS – karta charakterystyki (PDF, 240 KB)


Podstawowe parametry ekoCARBON B3:

właściwości / properities jednostka / unit norma producenta dla produktu / manufacturer standard for the product metoda badania / test method
Zawartość węgla  C {84e73c6f97e159171c7e1233cbf448ec730e99bf9ae25cb65a4216d61e315c7f} > 80
Coal content
Zawartość popiołu {84e73c6f97e159171c7e1233cbf448ec730e99bf9ae25cb65a4216d61e315c7f} < 15 ASTM D1506
Ash content
Strata na wadze w 105°C {84e73c6f97e159171c7e1233cbf448ec730e99bf9ae25cb65a4216d61e315c7f} 0,9  +/-0,5 ASTM D1509
Heating loss at 105°C
Liczba jodowa g/kg 50  +/-5 ASTM D1510
Iodine adsorption no
pH wyciagu wodnego 6 – 10 ASTM D1512
pH value
Ekstrakt toluenowy {84e73c6f97e159171c7e1233cbf448ec730e99bf9ae25cb65a4216d61e315c7f} > 80 ASTM D1618
0
DBF absorbcja cm³/100g 100  +/-7 ASTM D2414
Oil absorption no
Pozostałość na sicie 0,020 {84e73c6f97e159171c7e1233cbf448ec730e99bf9ae25cb65a4216d61e315c7f} 0,100
Sieve residue 20mm
Pozostałość na sicie 0,045 {84e73c6f97e159171c7e1233cbf448ec730e99bf9ae25cb65a4216d61e315c7f} 0,015 ASTM D1514
Sieve residue 45mm
Pozostałość na sicie 0,500 {84e73c6f97e159171c7e1233cbf448ec730e99bf9ae25cb65a4216d61e315c7f} 0,001 ASTM D1514
Sieve residue 500mm
Cieżar nasypowy (20°C, proszek) kg/m³ 80 – 350 ASTM D1513
Loading density (powder)
Cieżar nasypowy (20°C, granulat) kg/m³ 350 – 650 ASTM D1513
Loading density (pellet)
Zawartość pyłów (Big-bag, granulat) {84e73c6f97e159171c7e1233cbf448ec730e99bf9ae25cb65a4216d61e315c7f} ASTM D1508
Content of ashes (big-bag, pellet)
Zawartość pyłów (worek20, granulat) {84e73c6f97e159171c7e1233cbf448ec730e99bf9ae25cb65a4216d61e315c7f} ASTM D1508
Content of ashes (bag20, pellet)
Twardość granul H ASTM D3313
Pellet hardness
g ASTM D5230

Dostępne opakowania:

worek BigBag 800 kg worek BigBag 600 kg worek 20kg LUZ * **
proszek     X X
granulat X X X X

*  – możliwość pakowania tylko w cysterny lub pojemniki kupującego

** – dostępność od 01.04.2021 r.

Zastosowania:

wypełniacz w przemyśle oponiarskim wypełniacz w przemyśle gumowym barwnik do betonów barwnik do plastiku barwnik do farb i lakierów
X X X    

Do pobrania:

MSDS – karta charakterystyki