Konsultacje i Audyty

Bazując na wieloletnim doświadczeniu świadczymy usługi doradcze obejmujące konsultacje i audyty w zakresie:

  • Technologii pirolizy i przeróbki sadzy
  • Doboru urządzeń do pirolizy i produkcji sadzy
  • Procesów technologicznych
  • Badania jakościowego produktów
  • Zmian przepisów prawnych
  • Procesów biznesowych i rozwiązań IT

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z mailowy biurem: biuro@bimalchem.pl  lub bezpośrednio z Panem Andrzejem Bielickim,
tel. +48 795375671, email: andrzej.bielicki@bimalchem.pl.