PRODUKTY

Produkt ekoCARBON powstaje z odzyskiwanej w procesie pirolizy sadzy popirolitycznej. Ubocznym produktem pirolizy zużytych lub odpadowych wyrobów gumowych takich jak zużyte opony samochodowe, gumowe części maszyn lub izolacji, wykładzin, taśmociągów jest właśnie sadza rCB (recovered Carbon Black). Poddana starannej obróbce i oczyszczeniu stanowi znakomity zamiennik oryginalnej sadzy technicznej wytwarzanej poprzez spalanie kopalin. Dzięki zastosowanej przez nas autorskiej technologii doprowadziliśmy do powstania wyrobu spełniającego najsurowsze wymagania fizyko-chemiczne, dającego bardzo dobre wyniki dla powstałych z niego wulkanizatów.
Produkty gamy ekoCARBON można z powodzeniem stosować jako wypełniacze w przemyśle gumowym, barwniki do farb i lakierów, betonów i wyrobów z plastiku.


Badania i certyfikaty

Nasze produkty są szczegółowo badane na każdym etapie produkcji. Począwszy od kontroli jakości każdej dostawy surowca, poprzez wyrywkowe badania podczas cyklu produkcji, a na pełnych badaniach wyprodukowanej partii kończąc, czego efektem jest załączone do każdej partii produkcyjnej Świadectwo Jakości.
Wstępna selekcja surowca dokonywana jest na etapie uzgodnień z naszymi dostawcami, z którymi prowadzimy wspólne prace mające na celu otrzymanie jak najlepszego pół-produktu do dalszej produkcji. Badania produktu realizujemy we własnym laboratorium zgodnie z odpowiednimi normami ASTM, a okresowe badania zastosowań prowadzimy we współpracy z renomowanymi ośrodkami badawczo-naukowymi jak Instytut Inżynierii Mat.Polimerowych i Barwników w Piastowie oraz w innych niezależnych laboratoriach takimi jak ATEST Sp.z o.o., Kamika Sp.z o.o. i inne. Rezultatem tych działań są uzyskane certyfikaty, opinie i świadectwa zastosowań oraz doskonałe wyniki badań. Większość z nich jest dostępna na naszej stronie w części poświęconej produktom lub poniżej.

Powyższe działania pozwalają mieć przekonanie, iż mimo że mamy do czynienia z produktem powstającym z niejednorodnego surowca odpadowego, jakość wyrobu jest utrzymywana na stałym, wysokim poziomie.

  • Wyniki Badań  (do pobrania lub wyświetlenia)

Baza Świadectw Jakości (link)