ULEPSZACZ OPP

Produkt służący do poprawy jakości i stabilizacji parametrów oleju popirolitycznego. Produkt przeciwdziała degradacji oleju w czasie, zapobiegając wytrącaniu się parafin i …

(będzie tabelka)

Zastosowania: (będzie tabelka)

Do pobrania:   > MSDS – karta charakterystyki
                        > Świadectwa Jakości (link, jak się do to prefilter dla B3)
                        > Wyniki badań  (do pobrania lub wyświetlenia)